Knut Arne Strand:
FEM BERETNINGER FRA MARKUSEVANGELIET

DEL 1:
Lesning av og kommentar til de fem beretningene. Kan de anbefale seg selv som troverdige?
NB! Forutsetter ikke tro på at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn eller at Markusevangeliet er en troverdig kilde.

DEL 2:
Noen konsekvenser av tro på at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn og Messias.
NB! Forutsetter tro på at Jesus fra Nasaret er Guds Sønn og at Markusevangeliet og andre NT-skrifter er troverdige.

Framside Video