../syndulos.htmNext Page


Indikasjoner (bevis) fra Bibelen på at Jesus fra Nasaret er Guds enbårne Sønn

Knut Arne Strand
 

I tiden omkring år 0 var det flere som gjorde offentlig krav på å være jødenes konge (Messias), og tildels gjorde væpnet opprør for å fremme dette kravet. Jesus fra Nasaret bekjente seg også både implisitt og eksplisitt for å være Messias, og i tillegg Guds Sønn. Er han den ene sanne Messias og Guds enbårne Sønn?

Det nye testamente tar opp dette spørsmålet. For eksempel sier Døperen Johannes om Jesus i Joh 1,31-34: 

«Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. - - og jeg har vitnet at han er Guds Sønn.»

I Joh 20,30-31sier apostelen Johannes:

«Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.»

Gjennom seks forelesninger holdt høsten 1996 / våren 1997 er det her (med spesiell vekt på Johannesevangeliet) tatt opp noe av den bibelske argumentasjonen for at Jesus er den ene sanne Messias og Guds enbårne Sønn.

Teksten er basert på transparenter fra disse bibelforelesningene.

Du kan også høre audioopptak av forelesningene samtidig som du leser transparenttekstene. Det gjør du ved å klikke rett under overskriftene til hver av de seks forelesningene.

 


 
 ../syndulos.htmNext Page